LYNDBY KULTURFORENING

ARRANGEMENTER I 2013

Lyndby Kulturforening blev stiftet i 2006 og har til formål at:

 

Udvikle, understøtte og koordinere initiativer og aktiviteter inden for kulturelle områder såsom musik, billedkunst, kunsthåndværk, foredrag, optræden m.m. Foreningen søger her igennem at fremme samhørigheden og de sociale relationer i Lyndby

 

Undervisning, politik og idræt ligger uden for foreningens virkefelt

 

Det er medlemmerne:

 

Der giver liv til foreningen ved at komme med ideer og intiativer til arrangementer indenfor de rammer, som formålsparagraffen definerer og bestyrelsen stiller til rådighed.

 

Forslag til arrangementer sendes til bestyrelsen sammen med et budget og en oversigt over behovet for praktisk assistance.

 

Hvor flere medlemmer går sammen om et arrangement, udpeges en tovholder, som er kontakten til bestyrelsen.

 

 

Medlemsskab

 

Medlemskab er åbent for enhver, også selvom du ikke bor i Lyndby. Det er personligt og forudsætter betaling af et kontingent, som for 2009 er 100 kr.

 

Du kan melde dig ind ved henvendelse til foreningens kasserer med opgivelse af navn, adresse, telefonnr. og evt. e-mail adresse.

 

Du kan også melde dig ind her